Arxiu Confraria de Santa Llúcia
/Carrer de l'Hospital, 15, 46001 València

Arxiu Confraria de Santa Llúcia

Desplaçament
Personal: Clavari i membres de la Junta de la Confraria

L'arxiu, salvat en guerra, conté la documentació de la confraria de Santa Llúcia des dels primers pergamins de 1381 fins l'actualitat.

Fons documentals

Vint-i-nou pergamins,
llibres de clavari del XV, XVI, XVII...diversa documentació de confrares i comptes anuals

Documents més destacats

Pergamí compra del terreny (1381).

Llibres de clavari.

Llibres i certificats d'òrfenes.


Dates extremes: 1381-2023

Serveis i activitats

Arxiu digitalitzat des del 1381 fins al 1850 aproximadament i alguns anys posteriors fins l’actualitat.

Documents penjats en el web.

Galeria de l'Arxiu Confraria de Santa Llúcia

Pergamins

Obres artístiques, cultuals i culturals

Vídeos

Muixeranga de València en la Tabalà de Santa Llúcia 2011
Restauració de l'harmònium H. CHRISTOPHE & ÉTIENNE (PARIS)
Concert Música de Cambra

Ensemble de Clarinets
Unió Musical Centre Històric de València. SOTOS ESCRIBANO, Ares

Documents Arxiu històric

GRELA SÁNCHEZ, Laura Herminia; MARTÍNEZ GALÁN, Mª Isabel Catàleg de l'arxiu de la Confraria de Santa Llúcia, Verge i Màrtir, de la ciutat de València (1993)
Valentia Edetanorum, vulgo del Cid (1704)

Aquest important mapa antic, en quatre fulles, de la ciutat de València és de Tomàs Vicente Tosca (1651-1723), capellà, erudit, matemàtic, cartògraf i teòleg local, que va ser un dels fundadors del grup Novatores, una societat científica establerta amb el propòsit de desafiar i renovar les idees i pràctiques existents. El llibre més important del pare Tosca va ser Compendio Matemático, una obra de nou volums que va compondre entre el 1707 i el 1715 on, a més de la matemàtica i la geometria, s’estudien altres temes com l’astronomia, la geografia, la nàutica, l’arquitectura militar, l’òptica i la perspectiva. L’èxit d’aquesta obra va ser tan gran que se’n van fer diverses edicions i es va traduir a altres idiomes com l’alemany, el francès i l’italià. Tosca també va dissenyar i va construir un gran globus geogràfic. El mapa de València que va fer Tosca el 1704 aporta vistes detallades d’edificis públics i privats, carrers, places i altres característiques de la ciutat. A la cantonada superior dreta del mapa hi ha una al·legoria de la ciutat, obra de José Fortea, on una llevadora sosté l’escut de la ciutat i porta a la mà una torxa; del cor surt un llaç amb la llegenda: Ardet et lucet intus et foris (Crema i brilla endins i fora). A la cantonada inferior esquerra, dins una gran orla barroca decorada amb motius al·lusius a la matemàtica i les belles arts, hi ha la clau del mapa o «Explicació de les notes». Té una llarga llista de parròquies, convents, col·legis, hospitals, palaus, cases, llotges i altres llocs de la ciutat. L’escala, a la tercera fulla, està expressada en un a 1200 pams valencians (una unitat de mesura equivalent a 14,7 centímetres).

Gravacions de la Confraria de Santa Llúcia

WEILL, Kurt - Die Dreigroschenoper

Ensamble de la Unió Musical Centre Històric de València

Festa de Santa Llúcia

Dolçainers i Tabaleters

Goigs de Santa Llúcia

Coro de la Parroquia del Pilar

Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns ·

Escriu-nos, envia'ns imatges

Pujar imatges

En enviar accepte la política de privadesa

Visita'ns, crida'ns

Adreça

Carrer de l'Hospital, 15, 46001 València

Xarxes de l'Arxiu Confraria de Santa Llúcia

On estem