Arxiu Municipal d'Elx
/C/ Fortuny, 6, 03009 Alacant

Arxiu de la Diputació Provincial d’Alacant

Desplaçament
Personal: Arxivera: Mª Ángeles Martínez Micó; Cap de Secció : Mª Carmen Otero Sevilla; 3 tècnics d'arxiu i gestió documental: Pedro Laosa Rodríguez; Mª José Rico Sansano i Mª Ángeles Rocamora Lozano; 2 Tècnics superiors d'arxiu i gestió documental en pràctiques; un gestor administratiu i 4 becaris

L'Arxiu de la Diputació Provincial d'Alacant està format pel conjunt de documents produïts o reunits per la Diputació provincial, els seus organismes autònoms i empreses públiques que d'ella depenen, en l'exercici de les seues funcions i activitats.

Fons documentals

Es tracta d'un arxiu multifons, ja que conserva documents produïts per diverses institucions provincials, en alguns casos com a resultat de la *bicefalia de funcions entre el Govern Civil i la Diputació Provincial i , en uns altres, perquè diversos organismes oficials van tindre seu en les nostres dependències, compartint autoritats i personal.

Està format per més de 30 fons diferents entre els quals es troben els d'algunes institucions benèfic-sanitàries ja desaparegudes com puga ser les cases de beneficència, la maternitat provincial, els manicomis provincials; El Servei Provincial de Recaptació o la Comissió Provincial de Reclutament i Reemplaçament. També alberga fons privats com el del pintor alacantí José Perez Gil; María Segarra o Eduardo Soler.

Documents més destacats:

Destaquen per la importància que tenen aquells documents fruit de la funció de supervisió municipal que van tindre les diputacions des del moment de la seua creació, com són els de les diferents sèries de cinquenes, eleccions, comptes de propis i arbitris, pressupostos municipals i obres diverses; tant per la informació que aporten de tots els municipis de la Província com per la continuïtat de les sèries al llarg del temps.

A més a més destaca per la seua importància la documentació referida a l'assistència benèfic-sanitària a la Província d'Alacant al llarg del segle XIX I XX.

El document més antic que es conserva en l'Arxiu, és un llibre de rendes de l'Hospital Sant Joan de Déu de 1616.

La història de la democràcia espanyola

A través dels cartells electorals. Una mostra de publicitat de les primeres eleccions generals (1977) , que es conserven en el nostre Arxiu.

Video PAAM

Pla d'Ajuda a Arxius Municipals

Des de 1990 comptem amb un Pla d’Ajuda a Arxius Municipals (PAAM) a través del qual ja s’ha intervingut en més de 80 municipis.

Cartell

Exposicions de l'Arxiu de la Diputació Províncial d'Alacant

Quintos i reclutament a la província d'Alacant

L'Arxiu, memòria de la seua història

Aquesta exposició convida a recórrer quasi dos segles de la història de la província d’Alacant, perquè, d’alguna manera, és coincident amb la història de la Diputació. Els dos-cents anys del naixement de les diputacions ha sigut una ocasió especial perquè l’Arxiu de la Diputació d’Alacant, servei a la llum una xicoteta part del seu patrimoni documental, i mostre als ciutadans, amb aquesta exposició, la història, l’evolució, i el paper que la Diputació ha tingut en el desenvolupament i vertebració de la província d’Alacant.

Manual de recomanacions per a la recuperació de documents en cas de desastres

Pla d’ajuda a Arxius Municipals

Documents digitalitzats

Actes del Ple de la Diputació d’Alacant-

15/05/1822 – 28/02/1823

 

Documentals d'Alacantins il·lustres

Diputació d’Alacant & RTVE

Chapí. L'essència de la sarsuela
Juan Bautista Pastor Aicart: metge i poeta
Azorín. La imatge i la paraula
Gastón Castelló. Foc i ombra
Gabriel Miró, poeta de la llum
Paco Torreblanca. L'art efímer
José María Soler. L'arqueologia com a passió
Jorge Juan. El savi espanyol
José María Esquerdo. El poder d'un remei
Sempere

Serveis i activitats

L’Arxiu de la Diputació provincial d’Alacant compta amb un servei de consulta , referència i reproducció digital tant en sala com en línia.

 

A més a més realitza activitats de difusió, formació per a empleats públics i formació de personal tècnic d’arxiu i gestió documental mitjançant un programa de beques anuals i contractes en pràctiques.

 

Gestiona i conserva l’Arxiu Històric Fotogràfic de Diputació. També compta amb una hemeroteca ; la col·lecció del Butlletí Oficial de la Província d’Alacant i una biblioteca històrica, de fons alacantí i tècnica.

 

Consulta de documents

Novetats de l'Arxiu de la Diputació Provincial d'Alacant

Convocatòria de beques

S’han publicat en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant les bases per a la concessió de 4 beques en tècniques d’arxiu i gestió documental per a l’any vinent, 2023.

 

El termini de presentació de sol·licituds està obert des del dilluns fins al 31 d’octubre. Us esperem !

Bases

Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns ·

Escriu-nos, envia'ns imatges

Pujar imatges

En enviar accepte la política de privadesa

Visita'ns, crida'ns

Adreça

Carrer Fortuny, 6, 03009 Alacant

Xarxes Arxiu Diputació Províncial d'Alacant

On estem