Arxiu de la Diputació Provincial de Castelló
/Edifici Noves Dependències, 2n pis. Av. Vall d’Uixó, 25 (Castelló de la Plana)

Arxiu de la Diputació Provincial de Castelló

Desplaçament

L'Arxiu de la Diputació Provincial de Castelló és el servei públic responsable de la gestió, tractament, custòdia, conservació i difusió del patrimoni documental de la Diputació de Castelló, en cadascuna de les etapes del cicle de vida dels documents, per a la gestió administrativa, el dret d'accés a la informació, la investigació i la cultura.

A més de la documentació pròpia generada per la Corporació i els seus organismes dependents, l’arxiu guarda una important col·lecció de documentació històrica de fons aliens, que procedeixen de diferents municipis de la província i d'altres institucions, algunes ja desaparegudes.

Conserva també un destacat Arxiu Fotogràfic, amb imatges de tota la província de Castelló.

L'Arxiu compta amb Biblioteca i Hemeroteca auxiliar, que recullen les publicacions de la província de Castelló i altres obres referides a la història, geografia, història de l'art, arxivística i ciències socials; i un Taller d’Enquadernació.

Arxiu de la Diputació Provincial de Castelló Arxiu de la Diputació Provincial de Castelló Arxiu de la Diputació Provincial de Castelló Arxiu de la Diputació Provincial de Castelló Arxiu de la Diputació Provincial de Castelló Arxiu de la Diputació Provincial de Castelló Arxiu de la Diputació Provincial de Castelló Arxiu de la Diputació Provincial de Castelló Arxiu de la Diputació Provincial de Castelló Arxiu de la Diputació Provincial de Castelló Arxiu de la Diputació Provincial de Castelló Arxiu de la Diputació Provincial de Castelló Arxiu de la Diputació Provincial de Castelló Arxiu de la Diputació Provincial de Castelló

La cronologia d'aquesta documentació s'inicia el 1239 fins a l'actualitat.

Fons documentals

Fons destacats

 • Llibres d’actes del ple de la Diputació (des de 1822).
 • Junta Municipal (1824-1859) i Junta Provincial de Beneficència (1859-1868) i secció de Beneficència.
 • Projectes d’obres d’edificis i instal·lacions de la Diputació i dels municipis.
 • Fons documental del municipi de Catí, destacant la Carta Pobla (1239).
 • Mapes i plànols de Cristòbal Garavelli Antonelli, Fons Comtes de Cirat (1590-1593).
 • Libro llamado Instrucion de la muger christiana de Joan Lluís Vives (edició príncep de 1528).
 • Butlletí Oficial de la Província de Castelló (1834-…) i Cens Electoral (1895-1956).
 •  

Serveis

 • Regulació i ordenació del sistema de gestió de documents i arxiu electrònic.
 • Formació i assessorament al personal en gestió documental.
 • Transferència de documents.
 • Tractament arxivístic dels documents.
 • Consulta i préstec intern.
 • Protecció i conservació del patrimoni documental.
 • Regulació i ordenació del sistema de gestió de documents i arxiu electrònic.
 • Formació i assessorament al personal en gestió documental.
 • Transferència de documents.
 • Tractament arxivístic dels documents.
 • Consulta i préstec intern.
 • Protecció i conservació del patrimoni documental.

 

Presencials o a distància (telèfon, fax, correu postal o electrònic). Tots els fons compten amb algun instrument de descripció: índexs, inventaris i catàlegs. La consulta és de lliure accés, amb les restriccions marcades per la legislació vigent. L’investigador ha d’estar identificat amb DNI o passaport.

 

Poden obtenir-se fotocòpies o fotografies depenent de l’estat de conservació del document.

 

Biblioteca auxiliar. Formada per obres de referència, ciències auxiliars d’arxivística i història local.

 

(*SIA): Creació de la Direcció General del Llibre, Arxius i Biblioteques amb l’objectiu de facilitar l’accés a la informació professional a tot el col·lectiu que treballa en els arxius de la Comunitat Valenciana.

 

– Visites guiades a l’Arxiu (grups).

– Tallers de dinamització amb escolars.

– Laboratori de restauració de documents.

– Sala d’actes.

– Sala d’exposicions. 

Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visitans · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visitans · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visitans · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visitans · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visitans · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visitans · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visitans · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visitans · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visitans · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visitans · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visitans · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visitans · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visitans · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visitans ·

Escriu-nos, envian's imatges

Pujar imatges

En enviar accepte la política de privadesa

Visita'ns, crida'ns

Adreça

Edifici Noves Dependències, 2n pis.
Av. Vall d’Uixó, 25 (Castelló de la Plana)

Xarxes Arxiu de la Diputació Provincial de Castelló

On estem