Arxiu Valencià del Disseny
/Carrer Major de Ramón i Cajal, 9, 03300 Oriola, Alacant

Arxiu Diocesà d’Oriola

Desplaçament
Personal: Dr. Mariano Cecilia Espinosa, Dra. Gemma Ruiz Ángel i Dr. José Antonio Martínez García

L'Arxiu Diocesà té la seu al Palau Episcopal d'Oriola. Els fons que es conserven ens mostren la riquesa històrica de la Diòcesi d'Oriola – Alacant sent testimoni de la fe dels nostres majors, de les activitats pastorals, sagramentals, litúrgiques, educatives, socials, culturals, assistencials i de l'organització i el desenvolupament del nostre bisbat.

Vídeo

Pilar Vallalta Martínez

La directora de la nostra àrea de conservació i restauració ens explica quina és la seva tasca i feina.

Fons documentals

Arxiu Catedralici d’Oriola. Arxiu Episcopal d’Oriola. Arxiu Musical. Arxius Parroquials de la Diòcesi d’Oriola – Alacant

Dates extremes: Segle XIV - Actualitat

Documents més destacats

Cròniques de Nuremberg, Missal Miniat italià, ….

Serveis i activitats

Servei de genealogies- digitalització i reprografia-. biblioteca auxiliar-. sala d’investigadors-. assessorament arxivístic, històric i patrimonial

Visites a l'arxiu històric amb fins educatius i culturals

La primera impremta fundada a la província d'Alacant es va instal·lar a Oriola l'any 1602

Per iniciativa del bisbe José Esteve Juan. Diego de la Torre va establir el taller al Palau Episcopal on hi ha el primer llibre imprès «Synodus Oriolana Secunda».


Oriola posseïa grans interessos econòmics com el col·legi dels dominics, la universitat, el cabildo i la riquesa de l’horta, que van afavorir que la ciutat episcopal es convertís en la primera seu de la impremta al territori de la diòcesi

Exposicions:

L’escultura gòtica en pedra

Document del mes

Febrer 2023

Aquest mes de febrer de 2023 destaquem com a Document del Mes el Llibre de notícies curioses per a govern del Prior de la Majordomia del Santíssim Sagrament establerta a la Capella de La nostra Senyora del Loreto annexa a la Santa Església Catedral d’aquesta ciutat d’Oriola sota el govern de l’Il·lm. Sr. Cabildo de la mateixa que s’escriu l’any 1841», on es recull la història, imatges, costums, tradicions i pràctiques que tenien lloc a la capella extramurs de la catedral oriolana dedicada a Santa Maria del Loreto. Va ser redactat el 1841 pel capellà prebendat major més antic de la catedral d’Oriola, el doctor Joan Maria de Buck, i constitueix una font imprescindible per conèixer el funcionament de les confraries establertes allà, sota les advocacions del Santíssim Sagrament, Sang de Crist, La nostra Senyora del Loreto i La nostra Senyora dels Desemparats, així com les seves funcions socioreligioses, i, significativament, l’organització de la processó del Sant Enterrament de Crist que se celebrava el Divendres Sant a la tarda i partia des de la capella.

Dr. Mariano Cecília Espinosa

Dra. Gemma Ruiz Ángel

Gener 2023

Aquest mes de gener destaquem aquest interessant imprès del segle XVIII conservat a l’Arxiu Catedralici d’Oriola on es va difondre l’al·legació jurídica realitzada pel senyor Gerónimo de Pisana i Ruiz, García de Espejo, en representació de si mateix, i com a Pare, i legítim administrador del senyor Joseph Pisana i Abellán, García de Espejo, en la causa amb el curador del senyor Diego de Castella i March, dement, i amb el senyor Francisco Alonso i Ruiz, com a marit de la senyora Ana María Pisana sobre la successió del mayorazgo fundat per don Thomás García d’Espejo, dels seus béns, i dels de Don Luis García d’Espill. La portada de l’imprès està encapçalada per un interessant gravat de Sant Francesc de Borja com a especial protector contra terratrèmols i calentures.

Dr. Mariano Cecília Espinosa

Dra. Gemma Ruiz Ángel

Treball d'investigació

Els nostres investigadors Gemma Ruiz i Mariano Cecilia han publicat un nou treball de recerca a UCOARTE, Revista de Teoria i Història de l’Art de la Universitat de Còrdova, sobre el retaule de Sant Cristòfol Màrtir de la Catedral d’Oriola

Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns ·

Escriu-nos, envia'ns imatges

Pujar imatges

En enviar accepte la política de privadesa

Visita'ns, crida'ns

Adreça

Carrer Major de Ramón i Cajal, 9, 03300 Oriola, Alacant

Xarxes de l'Arxiu Diocesà d'Oriola

On estem