Arxiu Històric de la Comunitat Valenciana
/Avda. de Campanar, 32 - 46015 València

Arxiu Històric de la Comunitat Valenciana

Desplaçament

L'Arxiu Històric de la Comunitat Valenciana es crea per l'article 88 de la Llei 12/2009, de Presidència de la Generalitat, que modifica la denominació de l'Arxiu Central de la Generalitat Valenciana creat per Decret 57/1984, de 21 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana, dependent de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, que té com a missió recollir, conservar i disposar per a la seua utilització els fons documentals de la Generalitat Valenciana, qualsevol que fora el seu suport i forma de presentació.

En virtut de la Llei 3/2005 d'Arxius de la Generalitat, l'antic Arxiu Central de la Generalitat Valenciana passa a denominar-se Arxiu de la Generalitat i s'erigeix en capçalera del Sistema Arxivístic Valencià. En aquest Arxiu de la Generalitat ha de conservar-se la documentació d'arxius relacionats amb el període d'instauració de la Generalitat, així com tota aquella documentació històrica que es considere d'interés i les còpies que, en qualsevol tipus de suport, obtinga de la documentació històrica de la qual no siga titular.

També ingressaran en els arxius històrics de la Generalitat els documents de caràcter històric o cultural adquirits per aquesta institució. Igualment podran admetre en depòsit o comodat documents de valor cultural pertanyents a persones físiques o jurídiques diferents a la Generalitat.L'edifici es construcció de nova planta de 6000 m², de disposició rectangular horitzontal en dues plantes. En la planta baixa se situa l'oficina i un depòsit; en la planta superior dotze depòsits amb prestatgeries compactes. Tenen capacitat per a trenta quilòmetres lineals de documentació. Les dimensions de l'edifici equivalen a un deu per cent de les quals posseeix l'Arxiu General de l'Administració civil de l'Estat. Al juliol de 2007, amb motiu de la creació de la Conselleria de Cultura i Esport, es van ocupar part dels locals de l'edifici amb els serveis centrals d'aquest organisme, respectant únicament els depòsits de l'Arxiu i un mínim espai per a la realització de treballs tècnics i consulta de documents.

Fons documentals

Entre tots els fons i sèries documentals conservats (principalment de Conselleries), assenyalarem a títol indicatiu alguns que mereixen especial esment per la seua importància, antiguitat i interés:

-Actes de Consell, des de 1978 fins a 2012.
-Arxiu de la Corporació Administrativa Gran València, 1949-1986.
-Expedients de fundacions, des del segle XVIII fins a l’actualitat.
-Expedients personals de mestres de la província de València, des de finals del segle XIX fins a l’actualitat.
-Tribunal Tutelar de Menors, des de la seua creació en 1923 fins a la seua extinció en 1989.
-Expedients de la Propietat Intel·lectual de la província de València des de 1879.
-Expedients del depòsit legal de la província de València, des de la seua creació en 1958.
-Expedients de la Llei de perillositat social 1972-1986.
-Expedients de la Llei d’Associacions des de 1887.
-Expedients de policia minera des de 1897.
-Expedients de mines des de 1873.
-Expedients d’alumnes de l’Institut de Batxillerat “Luis Vives” de València, des de 1860 fins a 1940.
-Tribunals Republicans de Justícia, des de 1936 a 1939.

Documents més destacats

A més dels fons com el de l’Institut “Lluis Vives” o els Tribunals Republicans anteriorment esmentats, destaquen en l’arxiu altres llibres i documents de valor històric.

-Expedient acadèmic de Vicente Blasco Ibáñez. Pertany al fons de l’Institut Lluís Vives, fundat en 1859. L’expedient abasta des de l’any 1877, quan es matricula al primer curs amb 10 anys, fins a 1882.

-Totes les obres arquitectòniques de Sebastiano Serlio, traducció de l’original en italià, és el llibre imprés més antic que es conserva en aquest arxiu. Fou imprés a Venècia l’any 1584.

-Còdex del segle XVI. Aquest còdex es va realitzar durant la segona meitat del segle XVI en fulles de pergamí. Posseeix informació sobre les Corts de Montsó celebrades l’any 1585.

-Fons del Baró de Vallvert. Es tracta d’un fons especial, arribat a l’arxiu en forma de donació per part de la família dels Vallvert. Entre la documentació conservada es pot destacar la biblioteca personal de Manuel Manglano i Palència, II Baró de Vallvert i el fons antic, que conté nombrosos materials de diferent tipologia (gravats, pergamins, llibres manuscrits…) que abasta des del segle XV fins al segle XX. Destaca un pergamí de 1407, el document més antic conservat a l’arxiu.

Serveis i activitats

Novetats

El TSJ transfereix més d'un miler de documents judicials de la Guerra Civil a l'Arxiu Històric de la Comunitat Valenciana

La Generalitat custodiarà l'arxiu de l'Institut Lluís Vives, reflex de més d‟un segle de la societat valenciana

Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns ·

Escriu-nos, envia'ns imatges

Pujar imatges

En enviar accepte la política de privadesa

Visita'ns, crida'ns

Adreça

Avda. de Campanar, 32 - 46015 Valencia

Arxiu Històric de la Comunitat Valenciana

Blasco Sanchís , Alba

Tel.: 961923391
Adreça electrónica: blasco_albsana@gva.es

Nogués Pastor, Enric

Tel.: 961923390
Adreça electrónica: nogues_enr@gva.es

Pons González, Victor

Tel.: 961923392
Adreça electrónica: pons_vicgon@gva.es

Tortajada Bes, Carlos

Tel.: 961923454
Adreça electrónica: tortajada_carbes@gva.es

Zarzo Fernández, Encarnación

Tel.: 961923393  Fax: 961923394
Adreça electrónica: zarzo_enc@gva.es

On estem