Arxiu Històric Provincial de Castelló
/c/ Rafalafena, 29 (1r pis) - CP 12003 Castelló de la Plana (Castelló)

Arxiu Històric Provincial de Castelló

Desplaçament
Personal: 1 Tècnic d'Arxiu

L'Arxiu Històric Provincial de Castelló (AHPC) va ser creat per Ordre Ministerial de 7 de novembre de 1968 (BOE de 25 de novembre de 1968). Amb posterioritat va ser transferit a la Generalitat Valenciana pel Reial decret 3066/1983, de 13 d'octubre, i gestionat seguint el Conveni entre el Ministeri de Cultura i la Comunitat Valenciana, publicat en el BOE de 19 de gener de 1985. El 10 de novembre de 1997 l'AHPC sigué catalogat com a Bé d'Interés Cultural.


Quan a les instal·lacions, hui per hui s’ubiquen en l’edifici de la Biblioteca Pública de l’Estat de Castelló, en el carrer de Rafalafena, a l’espera de la pròxima posada en funcionament de la nova seu en un dels edificis de l’antic CUC, reformat adequadament per a les necessitats d’un centre d’arxiu d’estes característiques.

Prèviament els fons van estar dipositats en el carrer Major i al soterrani del Servici Territorial de Cultura, en l’avinguda del Mar.Igual que la resta d'arxius històrics provincials, l'AHPC recull els protocols notarials de més de cent anys d'antiguitat així com la documentació històrica de l'Audiència Provincial i jutjats, de la Delegació d'Hisenda i de tota la documentació produïda pels servicis provincias de l'Administració Central en la província.

Dates extremes: 1282 -

Fons documentals

Fons destacats

– Expedients de responsabilitats polítiques (1939-1946).
– Protocols notarials del districte de Castelló (1707-1922).
– Llibres de moviments de Mestres en la província (1830-1977).
– Expedients de constitució de partits, sindicats i associacions (1935-1938).
– Padrons i llistes cobradores de la contribució rústica i urbana.
– Matrícules industrials.
– Cèdules de la propietat rústica.
– Pergamí de 1282 en què es confirma l’assignació de termes a Onda i Borriol.

Video

Les signatures dels notaris dels diferents districtes de Castelló de l'any 1876

Manifesten bellesa i originalitat en els dissenys i formes, d’unes més que d’altres.

 

A les imatges es pot vore quina era la rúbrica de cada un d’ells, almenys 49 professionals exercint en aquella data arreu de la província.


Es possible conèixer estes signatures gràcies als índexs notarials del període 1875-1899.

 

Desafortunadament la majoria de districtes van pedre la totalitat o pràcticament tots els protocols anteriors a l’última guerra civil i, amb esta tipologia documental, se’ns permet fer aproximacions de l’activitat notarial i altres dades que desprenen en cada districte durant eixos anys.

Documents digitalitzats

Galeria de l'Arxiu Històric Provincial de Castelló

Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns ·

Escriu-nos, envian's imatges

Pujar imatges

En enviar accepte la política de privadesa

Visita'ns, crida'ns

Adreça

c/ Rafalafena, 29 (1r pis)
12003 Castelló de la Plana
(Castelló)

Xarxes Arxiu Històric Provincial de Castelló

On estem