Arxiu Municipal Clara Campoamor
/C/ Blasco Ibáñez, 8 CP 03330 Crevillent, Alacant

Arxiu Municipal Clara Campoamor

Desplaçament

L'Arxiu Municipal està compost pel conjunt orgànic de documents de qualsevol època i suport material, produïts i rebuts per l'Ajuntament de Crevillent en l'exercici de les seves funcions, i que es conserven degudament organitzats per utilitzar-los en la gestió municipal, la informació, la cultura i la investigació. 

crevillent

Així mateix, formen part de l'Arxiu Municipal les adquisicions, dipòsits o donacions d'institucions o particulars d'interès per a Crevillent i que constituiran part del nostre patrimoni documental.

La primera referència documental a l’Arxiu Municipal de Crevillent apareix en els llibres d’actes del Pòsit, el 20 de maig de 1771, on es menciona la formació de l’Arxiu o Arca de les Tres Claus. En 1847, davant la defunció del notari D. José Mas Aznar, es procedeix a inventariar els seus protocols, a fi de dipositar-los en l’Arxiu de la Casa Capitular.

crevillente

Al llarg de la segona mitat del segle XIX, són diverses les referències a l’organització de l’Arxiu Municipal, relatives al nomenament de personal encarregat de la seua organització.

Arxiu Municipal Clara Campoamor Arxiu Municipal Clara Campoamor Arxiu Municipal Clara Campoamor Arxiu Municipal Clara Campoamor Arxiu Municipal Clara Campoamor Arxiu Municipal Clara Campoamor Arxiu Municipal Clara Campoamor Arxiu Municipal Clara Campoamor Arxiu Municipal Clara Campoamor Arxiu Municipal Clara Campoamor Arxiu Municipal Clara Campoamor Arxiu Municipal Clara Campoamor Arxiu Municipal Clara Campoamor Arxiu Municipal Clara Campoamor

Durant el segle XX, hi ha constància de diversos intents per a organitzar l’arxiu, que van quedar en mera iniciativa, fins que finalment, l’any 2002 constitueïx el punt de partida de l’actual servici d’Arxiu Municipal, integrat dins de l’área de secretaria general.

crevillente

El 28 de març de 2015 es va inaugurar l’edifici de nova planta de l’Arxiu Municipal, amb una superfície de 657 m2 destinats a depòsits, en el qual es troben restes de la muralla de l’antic castell (segle XIV), connectat a l’edifici on es troba la zona de treball (40 m2), sala de consulta (22 m2) i sala d’exposició (60 m2).

La cronologia d'aquesta documentació s'inicia el 1686 fins al 2010.


Fons documentals

Fons destacats

  • Compravenda d’una hora d’aigua de reg (1686), document més antic.
  • Llibre dels capítols per al bon govern de la vila (1756).
  • Destaca el fons d’empresa de la fàbrica de catifes “Hijo de’Augusto Mas”, la fundació del qual es remunta al segle XIX.

Publicacions

Serveis i activitats

Presencial o a distància (telèfon, fax, correu postal o electrònic), així com assessorament i orientació personalitzada. Tots els fons disposen d’algun instrument de descripció: guia, inventari i catàleg. La consulta és d’accés lliure, excepte les restriccions marcades per la legislació vigent.

 Poden obtindre’s còpies o fotografies de documents, segons l’estat de conservació dels originals.

 

 Formada per obres de referència, ciències auxiliars de l’arxivística i història local, així com revistes de publicació periòdica, Setmana Santa i Moros i Cristians.

 

Concertades (grups)

 

A través de la web municipal es pot accedir a documentació digitalitzada, com els llibres d’Actes del Plenari (1840-2010) i expedients generals de Quintes (1838-1901).

 

 Sala d’exposicions

 

Novetats de l'Arxiu Clara Campoamor

Nova donació de Vicente Fuentes Fuster

15/03/2023


El crevillentí Vicente Fuentes Fuster visita l'Arxiu Municipal Clara Campoamor i realitza una nova una donació de documents per a la seua conservació, consulta i difusió entre els ciutadans i investigadors.

En aquesta ocasió, la donació inclou una recopilació d'articles de temàtica crevillentina, publicats en la revista de Moros i Cristians i Setmana Santa i una còpia de la revista quinzenal de literatura, ciències i notícies denominada “Centre de la Unió”, amb un total de 51 números, editada per la Societat crevillentina del mateix nom, entre 1889 i 1891, dirigida per José Alfonso Pérez, el president del qual, Salvador Mas Quesada, va publicar el Nou tractat d'Aritmètica per als xiquets (1889).

La Societat Centre de la Unió era una institució de caràcter educatiu i cultural, que va fundar aquesta revista amb la finalitat d'informar els socis dels acords, altes i baixes, comptabilitat, visites a l'escola de primeres lletres del propi Centre de la Unió, així com ressaltar els noms dels estudiants més excel·lents i altres notícies d'interés, el lema del qual era “sense instrucció, no hi ha progrés.”

L'evolució urbanística de Crevillent en la segona meitat del segle XX

01/03/2023



A través del fons fotogràfic del Arxiu Municipal de Crevillent, compost per més de 3.000 imatges gràcies a les contínues donacions dels ciutadans, podem conéixer més ben diferents aspectes inherents a Crevillent.

Nova donació de la mà de José Manuel Beltrá Poveda

20/07/2022



Crevillentí aficionat a la fotografia, amant de la història i les nostres tradicions ha depositat en el nostre arxiu municipal fotografies, documents de la família Lillo-Gallardo i cartells de pel·lícules del Teatre Chapí que engrandeixen el nostre patrimoni documental i ens ajuden a conéixer millor la nostra història.

Des d'ací nostre més profund agraïment.

Xarxes Socials · Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials · Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials · Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials · Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials · Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials · Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials · Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials · Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials · Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials · Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials · Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials · Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials · Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials · Escriu-nos · Visita'ns ·

Escriu-nos, envia'ns imatges

Pujar imatges

En enviar accepte la política de privadesa

Visita'ns, crida'ns

Adreça

C/ Blasco Ibáñez, 8
CP 03330 Crevillent, Alacant

Xarxes Crevillent - Clara Campoamor

On estem