Arxiu Històric del Grau de Castelló
/Carrer de la Bega, 14, 46400 Cullera, València - Plaça de la Verge, 5, 46400 Cullera, València

Arxiu Municipal de Cullera

Desplaçament
Personal: Begoña Pla Armengot i Rosa Maria Moreno Renart

Originàriament l'arxiu estava situat en una estada de l'edifici consistorial, una construcció de finals del segle XVIII que es manté en l'actualitat com a tal, on es trobava tota la documentació que havia generat el municipi des del segle XVI. Posteriorment, amb la construcció de la Casa de la Cultura en 1972, la part més antiga d'aquesta documentació va ser traslladada a les dependències que ocupa encara hui en la tercera planta d'aquest edifici, ja que, amb el pas dels anys, el gran volum de documentació generada per l'ajuntament va ser motiu per dividir el fons documental en dos: l'històric i l'administratiu.

La primera ordenació del fons de l'arxiu de Cullera podem remuntar-la a 1550. Va ser duta a terme per l'escrivà Pere Cabrera i a ella li van seguir la de Francesc Folquer en 1646, la de Vicent Segura en 1753, la de Manuel Sapiña en 1866 i la de Jesús Villalmanzo en 1976. Actualment, es treballa en la comprobació i registre de la documentació e inserció de dades de manera electrónica.

Realitzar un arxiu digital de tota la documentació que puga garantir la seua conservació al llarg del temps com a herència per a les generacions futures.

Donar a conèixer la documentació obtinguda mitjançant treballs, llibres, revistes i demés publicacions, promogudes per l’Associació Cultural La Barraca.


Fons documentals

Atenent la seua forma material podem distingir aquests tres grups:

Documents més destacats

– Privilegis atorgats per la Cancilleria Reial d’Aragó.
– Concòrdia de Carlos II amb la vila de Cullera.
– Pergamí atípic on podem veure el “plànol de la Casa del Consell i Presó de la vila”.
– Llibres dels Jurats.
– Llibres d’actes capitulars o del Ple de l’Ajuntament.
– Llibre Major de la Vila de Cullera.
– Llibre d’Administració de les almoines a La nostra Senyora del Castell, patrona de Cullera.
– Padrons de Riquesa.
– Llibres de la Peita.
– Protocols notarials.
– Cartell anunciador de les festes patronals de 1907.

Serveis i activitats

– Informació general sobre fons de l’arxiu.
-Assessorament i orientació personalitzats.
– Atenció de consultes presencials, via telefònica, correu ordinari o
electrònic.
– Possibilitat d’utilització d’instruments de descripció (guies, inventaris i catàlegs) com a material de suport a l’investigador i al públic en general. La consulta és de lliure accés, amb les restriccions marcades pel Reglament de l’arxiu i la legislació vigent.
– Biblioteca auxiliar. Col·lecció d’obres de referència, monografies i publicacions periòdiques sobre ciències auxiliars de l’arxivística i història local.
– Servei de reprografia. Poden obtindre’s fotocòpies o fer-se fotografies depenent de l’estat de conservació de la documentació.
– Visites guiades a l’arxiu.

Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns ·

Escriu-nos, envia'ns imatges

Pujar imatges

En enviar accepte la política de privadesa

Visita'ns, crida'ns

Adreça

Carrer de la Bega, 14, 46400 Cullera, València - Plaça de la Verge, 5, 46400 Cullera, València

Xarxes de l'Arxiu Municipal de Cullera

On estem