Arxiu Municipal de Carcaixent
/Plaça de l’Ajuntament no 1 , 46267 Gavarda

Arxiu Municipal de Gavarda

Desplaçament
Contacte: Ma Carmen Garrigues Garcia)

L’Ajuntament de Gavarda es troba situat en una gran explanada en front del carrer més central. Dins del mateix edifici podem trobar l ́Arxiu Municipal. L’arxiu, al igual que el poble, no sempre ha estat ubicat al mateix lloc. Primerament l’arxiu estava al poble vell de Gavarda, al seu Ajuntament. A conseqüència de les inundacions esdevingudes per el trencament de la presa de Tous de 1982, l’arxiu va sofrir danys i va quedar a expenses del trasllat a la nova ubicació del poble i de l’Ajuntament. En 1994 s’inaugura el nou Ajuntament i van a traslladar tot l’arxiu a la segona planta del nou edifici.

Amb l’adhesió al Servei Mancomunat d’Arxius que es va iniciar en 2004, es va procedir a la realització de les tasques pròpies d’ordenació, catalogació i classificació de la seua documentació, que s'han continuat fins l'actualitat destinant 3 mòduls mensuals amb un total de 132 hores anuals. Dates extremes 1871-2017.

Arxiu Municipal de Gavarda Arxiu Municipal de Gavarda Arxiu Municipal de Gavarda Arxiu Municipal de Gavarda Arxiu Municipal de Gavarda Arxiu Municipal de Gavarda Arxiu Municipal de Gavarda Arxiu Municipal de Gavarda Arxiu Municipal de Gavarda Arxiu Municipal de Gavarda Arxiu Municipal de Gavarda Arxiu Municipal de Gavarda Arxiu Municipal de Gavarda Arxiu Municipal de Gavarda

Fons documentals

 • Fons Arxiu Municipal de Gavarda
 • Fons Jutjat de Pau de Gavarda
 • Fons Cambra Agrària Local de Gavarda
 • Fons Centre Nacional Sindicalista de Gavarda
 • Fons Falange Española de Gavarda
 • Hemeroteca

Fons destacats

Les sèries documentals més significatives que hi podem trobar dins
l’arxiu son;

 • Llibres d’Actes (1900-2010), Correspondència entrada/eixida (1938-2013)
 • Llibres registre entrada/eixida (1943-2011)
 • Pressupostos (1913-1992)
 • Quintes (1934-2003)
 • Llicències d’obra (1967-2010)
 • Padrons d’arbitris (1932-2010) i Llibres de Caixa (1921-1987).
  Cal destacar que la documentació més antiga forma part del Fons del
  Jutjat de Pau; Índexs de Naixements, Matrimonis i Defuncions des de
  1871.

Serveis i activitats

 • Servei intern a l’Administració
 • Servei extern al ciutadà
 • Sala de Consulta
 • Servei de fotocòpies
 •  Biblioteca Auxiliar
Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visitans · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visitans · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visitans · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visitans · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visitans · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visitans · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visitans · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visitans · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visitans · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visitans · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visitans · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visitans · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visitans · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visitans ·

Escriu-nos, envian's imatges

Pujar imatges

En enviar accepte la política de privadesa

Visita'ns, crida'ns

Adreça

Plaça de l’Ajuntament, 1 46267 Gavarda

On estem