Arxiu Històric Provincial d’Alacant
/Plaça Rector Pasqual Vidal, nº 1 Manuel 46660

Arxiu Municipal de Manuel

Desplaçament

L’Arxiu Municipal de Manuel estava, primerament, ubicat en la segona planta de l’Ajuntament, ampliant en uns quants metres el seu espai després de la remodelació de l’edifici. En 2011 es va traslladar a la planta baixa, a les dependències que fins aleshores ocupava la Biblioteca Municipal, per a establir-se de manera definitiva fins al dia d’avui.

La documentació municipal no ha sofrit cap dany important.
Des de 2005, l’Ajuntament de Manuel està adherit al Servei Mancomunat d’Arxius que ofereix la Mancomunitat de la Ribera Alta, per a l’ordenació, classificació i catalogació de la seua documentació, amb un nombre de 4 mòduls mensuals i 176 hores anuals.

La cronologia d'aquesta documentació s'inicia el 1781 fins al 2018.

Arxiu Municipal de Manuel Arxiu Municipal de Manuel Arxiu Municipal de Manuel Arxiu Municipal de Manuel Arxiu Municipal de Manuel Arxiu Municipal de Manuel Arxiu Municipal de Manuel Arxiu Municipal de Manuel Arxiu Municipal de Manuel Arxiu Municipal de Manuel Arxiu Municipal de Manuel Arxiu Municipal de Manuel Arxiu Municipal de Manuel Arxiu Municipal de Manuel

Fons documentals

Fons Arxiu Municipal de Manuel.

Fons Jutjat de Pau.

Hemeroteca.

Documents més destacats

Les series imprescindibles per a l’estudi de la institució son els llibres d’Actes de l’Ajuntament des de 1829, a més destaquen els decrets i resolucions, padrons d’habitants des de 1890, quintes des de 1905, pressupostos i comptabilitat des de 1848, actes d’ arqueig des de 1886 i llibres de Caixa des de 1857, plans d’ urbanisme, llicencies d’ obres des de 1946, etc. Entre la seua documentació destaca la referida als antics nuclis de població de Torreta, Faldeta, Abad i Foies que daten des de 1781, constituent la documentació més antiga del fons. També trobem documentació referida a la Sèquia Comuna de L’Ènova.

Serveis i activitats

– Sala de Consulta

– Servei de fotocòpies

– Biblioteca Auxiliar

 

Escriu-nos · Visitans · Escriu-nos · Visitans · Escriu-nos · Visitans · Escriu-nos · Visitans · Escriu-nos · Visitans · Escriu-nos · Visitans · Escriu-nos · Visitans · Escriu-nos · Visitans · Escriu-nos · Visitans · Escriu-nos · Visitans · Escriu-nos · Visitans · Escriu-nos · Visitans · Escriu-nos · Visitans · Escriu-nos · Visitans ·

Escriu-nos, envian's imatges

Pujar imatges

En enviar accepte la política de privadesa

Visita'ns, crida'ns

Adreça

Plaça Rector Pasqual Vidal, nº 1 - 46
600 Manuel

On estem