Arxiu Municipal de Monforte del Cid
/C/ Juan de la Torre, 8, Monforte del Cid

Arxiu Municipal de Monforte del Cid

Desplaçament
Tècnic d'arxiu: Inmaculada Mayor González

L'Arxiu Municipal de Monforte del Cid és el servei responsable de la gestió, tractament i custòdia de la documentació municipal. Les seues tasques abasten l'organització, conservació i difusió de la documentació generada per l'ajuntament de Monforte del Cid en l'exercici de les seues funcions.

Conserva la documentació de qualsevol època i suport, degudament organitzada per al seu ús en la gestió administrativa municipal, la informació als ciutadans, la cultura i la investigació.

L'arxiu històric compta amb una zona de depòsit per a la conservació dels documents i una sala d'investigadors amb quatre llocs de lectura, una xicoteta biblioteca auxiliar i un ordinador per a la consulta dels fons documentals.

En el depòsit es conserva la documentació històrica, custodiada en armaris compactes mòbils sota unes condicions òptimes de conservació.

Arxiu Municipal de Monforte del Cid Arxiu Municipal de Monforte del Cid Arxiu Municipal de Monforte del Cid Arxiu Municipal de Monforte del Cid Arxiu Municipal de Monforte del Cid Arxiu Municipal de Monforte del Cid Arxiu Municipal de Monforte del Cid Arxiu Municipal de Monforte del Cid Arxiu Municipal de Monforte del Cid Arxiu Municipal de Monforte del Cid Arxiu Municipal de Monforte del Cid Arxiu Municipal de Monforte del Cid Arxiu Municipal de Monforte del Cid Arxiu Municipal de Monforte del Cid

Les primeres referències a l'existència d'un arxiu (com a instal·lació) les trobem en les actes dels Capítols de finals del segle XVIII i principis del XIX. No sabem la seua ubicació en aquella època, però probablement sempre haja sigut a la Casa Consistorial, on es troba hui l'Arxiu de Gestió. Quant a les noves instal·lacions de l'Arxiu Històric situades en la segona planta de la Biblioteca municipal, van ser inaugurades el 19 de maig de 2008. De totes maneres, podríem remuntar l'origen de l'Arxiu a la creació del Consell de Monfort, cap al #s. XV, època de la qual daten els primers documents custodiats en l'Arxiu Històric.

El primer inventari que es conserva en l'arxiu és de l'any 1930. L'últim elaborat en paper és de l'any 1991 i va ser realitzat per Héctor *Leite García per mitjà d'una Beca de la Conselleria de Cultura. Aquest inventari va ser revisat i informatitzat a partir de l'any 2001.

En definitiva, podríem dir, que la història de l'Arxiu de Monforte del Cid és la del propi ajuntament, ja que reflecteix l'evolució d'aquest, en la mesura en què custòdia tota la documentació produïda i rebuda per la institució al llarg del temps.

En l'actualitat comptem amb un inventari totalment informatitzat i lloc al dia de manera permanent, així com bases de dades de les sèries més voluminoses i consultades (obres majors i menors, contractació, actes de Ple, Comissió de Govern, etc.) .

El servei d'arxiu de Monforte del Cid abasta la gestió de l'arxiu en les seues diferents fases (arxiu de gestió, administratiu i històric) , estant el personal arxiver present en pràcticament tot el cicle de vida del document.

Destacar també que l'arxiu és un dels serveis involucrats en la gestió de documents i expedients electrònics com a usuari configurador de la plataforma de gestió, elaborant directrius i normalitzant punts d'accés, així com altres tasques encaminades a l'efectiva transformació digital i a la posada en marxa de l'arxiu electrònic únic.


Fons documentals

Serveis i activitats

 Les persones que desitgen consultar documents depositats en l’Arxiu municipal hauran de sol·licitar-los a través de model normalitzat: Sol·licitud de consulta. Aquesta instància podrà presentar presencialment en l’Oficina d’Assistència en matèria de Registre (1r planta de l’Ajuntament) o de manera telemàtica, accedint a la Seu Electrònica. Una vegada rebuda la sol·licitud, la consulta de documents es realitzarà presencialment i concertant una cita en horari d’atenció al públic de l’Arxiu Municipal. La cita pot realitzar per telèfon o enviant un email.

En les dependències de l’arxiu històric es pot accedir a la consulta de la documentació històrica. En ella comptem amb tres llocs de lectura, una biblioteca auxiliar i un ordinador amb bases de dades per a la localització dels documents, accés a INTERNET i lector de CD-ROM

 

Donada la diversitat de la documentació conservada en l’arxiu municipal, el personal del mateix ofereix assessorament per a localitzar la documentació que millor s’ajuste a les necessitats informatives de l’investigador. També i tenint en compte les característiques històriques del municipi i l’existència de documentació sobre el mateix en altres arxius, el personal de l’arxiu municipal orienta a l’investigador per a redirigir-li a altres centres on puga trobar el document que cerca.

 

L’Arxiu Municipal realitzarà reproduccions dels documents mitjançant el pagament de les corresponents taxes municipals. No es facilitaran reproduccions de documents l’accés dels quals estiga restringit o limitat. De la mateixa manera, també es denegarà les sol·licituds de reproducció de documentació en mal estat.

 

Difusió i activitats

La realització d’aquesta mena d’activitat és un bon reclam de cara a acostar els fons de l’arxiu i la història local als ciutadans, també com a acte culminant de la celebració d’alguna efemèride o aniversari. Així, des de fa uns anys, des de l’arxiu municipal hem organitzat per pròpia iniciativa o com a entitat col·laboradora diverses exposicions: 

  • 35 aniversari del descobriment del Bou Ibèric: el 19 de febrer de 2009 es va realitzar una exposició, a iniciativa de l’arxiu municipal, en la qual es combinaven fotografies i documents de l’arxiu històric, realitzada amb motiu del 35 aniversari del descobriment del Bou Ibèric de Monforte del Cid. Aquesta exposició commemorava tan excepcional troballa, un descobriment que sens dubte ha marcat un abans i un després en la història arqueològica del nostre municipi.   
  • Jorge Juan i Monforte:  Amb motiu de la celebració en el 2013 de l’III Centenari del naixement de Jorge Juan i Santacilia es van organitzar diversos actes durant tot l’any, sent l’esdeveniment culminant una exposició sobre l’il·lustre científic i humanista, la seua contribució històrica i científica i la seua relació amb Monforte de Cid. També es va realitzar un acte homenatge el dia del seu naixement i un cicle de conferències sobre la figura de Jorge Juan.  
  • Quintes i Reclutament a la província d’Alacant, 1770-2001: en aquesta exposició itinerant organitzada per l’Arxiu de la Diputació d’Alacant, l’arxiu municipal de Monforte del Cid va intervindre com a col·laborador. En el seu pas pel nostre municipi vam fer una recollida de material per a contextualitzar-la i mostrar imatges i objectes dels nombrosos monfortinos que havien realitzat el Servei militar Obligatori, la famosa¨Mili¨.
  • Festes de Moros i Cristians de Monforte del Cid: en aquesta exposició de 2015 es mostra l’evolució històrica de les festes per excel·lència del nostre municipi, que compten amb més de dos segle d’existència. En ella vam poder veure vestits, objectes que els acompanyen, documents, material bibliogràfic, fotografies, vídeos, etc. Per a l’exposició festera es va comptar amb la participació de les tres comparses: Moros, Cristians i Contrabandistes, amb la parròquia Ntra. Sra. de les Neus i amb la col·laboració de persones de Monforte que de manera desinteressada van aportar material i va ajudar en el muntatge.
  • Exposició fotogràfica: 100 anys del nom de Monforte del Cid: l’Evolució d’un poble: en aquesta mostra de caràcter visual, es commemorava el centenari en 2016 del canvi de nom de Monforte del Cid, reflectint a través d’imatges l’evolució del nostre municipi al llarg d’aquests últims 100 anys. 
  • 100 anys de Lleial i Fidel, Llibre oficial de les Festes de Moros i Cristians: L’any 1922 s’editava el primer programa de festes del qual tenim constància. La festa se celebrava de nou des de feia tres anys, però serà en 1922 quan per primera vegada s’expose el desglossament de les despeses, amb la inclusió de l’edició d’un programa de festejos. L’exposició recull l’evolució de la revista des d’aquell primer programa fins als nostres dies, una evolució marcada per diferents fites temporals, que paradoxalment culminarà l’any 2020. Sense festes aquell any pel COVID-19, no va suposar l’absència de la revista que, malgrat l’adversitat, ha continuat editar i sobretot reinventar, culminant en una nova publicació amb nom propi, LLEIAL I FIDEL, en clara al·lusió al distintiu de del patrimoni reial que ostenta la nostra població.
 
 

S’han fet amb motiu de l’elaboració de documentals en els quals l’arxiu municipal ha participat de manera activa o amb motiu de la realització d’esdeveniments per part d’altres departaments. Des de l’Arxiu Municipal pretenem continuar amb l’organització d’exposicions mitjançant les quals puguem conéixer una mica més de prop la història del nostre poble a través del seu patrimoni documental i visual, ja que aqueix llegat històric custodiat en l’arxiu dóna testimoniatge directe dels successos del passat i del desenvolupament del present.

 

Amb motiu de la celebració del 9 de juny, Dia Internacional dels Arxius, des de fa uns anys hem celebrat unes Jornades de portes obertes en les dependències de l’arxiu històric municipal. A través de diferents aspectes característics de l’arxiu, realitzem una exposició guiada a la sala d’investigadors. Vam mostrar l’organització de l’arxiu, el depòsit, els suports i documents restaurats, així com els mitjans de difusió del patrimoni documental: les exposicions, els llibres i articles d’investigació històrica entre altres. També acostem la història de Monforte del Cid a través d’una xicoteta mostra de documents que reflectien esdeveniments històrics coneguts per tots els *monfortinos. Finalment, presentem les donacions i cessions realitzades per veïns del poble que han enriquit enormement els fons de l’arxiu.

 

Aquesta activitat en l’actualitat ja no es realitza, però a través d’ella vam poder difondre documents i curiositats sobre la història de Monforte, les seues tradicions, les seues gents, etc. Les peces elaborades per l’arxiu així com altres articles d’interés sobre els fons del mateix poden consultar en el blog de l’arxiu municipal:  

  • https://archivomonfortedelcid.blogspot.com/

 

Història del meu poble i Patrimoni 2.0: aquests programes han sigut elaborats per TELEMONFORTE col·laborant en diversos d’ells l’arxiu municipal. Es troben disponibles en el canal de Youtube de la televisió local, en la web del museu IBER, així com en la pàgina de Facebook de l’ajuntament de Monforte del Cid .

  • https://www.youtube.com/user/telemonforte/videos

 

Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns ·

Escriu-nos, envian's imatges

Pujar imatges

En enviar accepte la política de privadesa

Visita'ns, crida'ns

Xarxes Monforte del Cid

On estem