Arxiu Municipal de Vinaros
/Av. de la Llibertat, 2-D (Casa de la Cultura) - (1r pis), Vinaròs

Arxiu Municipal de Vinaròs

Desplaçament
1 Tècnic d'arxiu

L’Arxiu Municipal és el servei, dins de l’Ajuntament de Vinaròs, que s’encarrega d’organitzar, custodiar, conservar i difondre la documentació produïda i conservada per l’Ajuntament.

L’organització de l’Arxiu té com a objectiu garantir l’accés de la ciutadania als documents i a la informació, donar suport a la gestió de l’administració municipal, preservar el patrimoni documental de la ciutat i promoure la difusió i el coneixement sobre la història de Vinaròs. L’Arxiu també facilita la recuperació dels arxius i documents d’interés per a Vinaròs, gràcies a l’acceptació de donacions i cessions.

L’organització de l’Arxiu té com a objectiu garantir l’accés de la ciutadania als documents i a la informació, donar suport a la gestió de l’administració municipal, preservar el patrimoni documental de la ciutat i promoure la difusió i el coneixement sobre la història de Vinaròs.

L’Arxiu també facilita la recuperació dels arxius i documents d’interés per a Vinaròs, gràcies a l’acceptació de donacions i cessions.

Fons documentals

De l'Ajuntament

Confraria de Pescadors "San Pedro"
Consulta d'Itàlia
Consulta de França
Falange Española
Vinaròs Club de Fútbol
Fons documental Associació Cultural Amics de Vinaròs
Altra documentació incorporada

Arxiu Fotogràfic
Fons fotogràfic digital Simó Federico
Fons fotogràfic ciutadà
Videoteca

Biblioteca
Hemeroteca
Fons Bibliogràfic de Jaume Miralles d'En Jaume
Llibres de festa
Material gràfic

Serveis i activitats

Consulta de documents: consulta presencial en sala (dilluns a divendres, de 9 a 13 h.), consulta telemàtica (telèfon, correu electrònic, seu electrònica).
Servei de reproducció de documents.
Biblioteca i hemeroteca auxiliar.

Documents més destacats

  • Carta pobla de Vinaròs (1241)
  • Col·lecció de 155 pergamins (1241-s. XVII).
  • Llibres de la Cort de Justícia (1438-1470).
  • Llibres d’establiments (1647-1796).
  • Llibres d’actes del Ple (1662-act.).
  • Padrons d’habitants (1754-act.).
  • Padrons fiscals (1790-s. XX).
  • Registres d’embarcacions (1827-1871).
  • Patents de sanitat (1822-1871).
Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns ·

Escriu-nos, envian's imatges

Pujar imatges

En enviar accepte la política de privadesa

Visita'ns, crida'ns

Adreça

Av. de la Llibertat, 2-D (Casa de la Cultura) - (1r pis), Vinaròs

Xarxes Arxiu Municipal de Vinaròs

On estem