Arxiu Municipal d'Elx
/C/Julian Ribera nº 24, 46740 Carcaixent

Arxiu Reial Sèquia de Carcaixent

Desplaçament
Personal: José Tornero Jimenez (Secretari) i Mª Carmen Garrigues Garcia (Arxivera voluntaria)

L’aparició de documentació relacionada amb la Reial Sèquia de Carcaixent comença al mateix temps que el Rei Felip IV aprova la petició d’agafar aigua del riu Xúquer per a reg. Prova d’açò es el document mes important que es conserva a la institució, el Reial Privilegi del 17 de Novembre de 1654, per a la construcció de la nova sèquia. 

Es poca la documentació que es conserva d’esta època, degut a que l’arxiu de la institució es trobava antigament en dependències municipals i va sofrir alguns desastres, un d’ells les revoltes revolucionaries del 19 de Setembre de 1911 amb motiu de la Campanya contra la Guerra d’Àfrica, on els exaltats van provocar un gran incendi que va afectar la sala de Juntes de la Sèquia on es va cremar quasi la totalitat de la documentació i tiraren a la via publica gran quantitat de documents de la Reial Sèquia, Administració de Consums i Ajuntament.

Conseqüència de la tensió i el conflicte entre l’Alcalde i els agricultors que formaven part de la Junta Administrativa i de Govern, s’acorda en 1925 construir un nou edifici en el pati de l’antiga ermita de la Sang o casa Escola de xiquets, cedit en venda a la Comunitat de regants per part de l’Ajuntament per la diferencia resultant a favor de l’Ajuntament d’unes obres realitzades per la Reial Sequia en l’edifici que fins aleshores ocupava. S’inaugura en 1929.

Es aleshores quant l’arxiu passa a les noves dependències. En el nou edifici l’arxiu es trobava en la planta baixa fins que, en 1982 va sofrir les devastadores inundacions que afectaren el poble. Va ser per això que es va decidir traslladar-lo a la primera planta de l’edifici.

Primerament estava en una habitació interior i amb poca ventilació. La documentació es presentava en prestatgeries, una part de la qual estava ordenada en lligalls, la resta solta. L’estat de conservació era regular, hi havia documentació afectada per la Pantanada de 1982, per fongs, taques de humitat, foc i òxid produït per objectes metàl·lics.

Es realitzaren tasques de neteja d’elements nocius i col·locar la documentació en caixes i carpetilles. També es va crear un quadre de classificació adaptat a la Institució, un catàleg -inventari, fitxes manuals i la col·locació de plànols en cartutxos cilíndrics.

Actualment l’arxiu s’ha traslladat a un altra dependència, amb il·luminació natural i ventilació, mes gran i on s’han col·locat prestatgeries metàl·liques i les caixes estan correctament ordenades numèricament.

Des de 2020 està integrat al Sistema Arxivístic en Xarxa (SAVEX) de la Generalitat Valenciana i visible en l’Opac.

Dates extremes:

1654-Actualitat

Fons documentals:

Fons Reial Sèquia de Carcaixent.

Fons Comunitat de Llauradors i Sindicat de la Policia Rural.

Documents més destacats:

Concessió Real

Serveis i activitats

– Servei intern a l’Administració

– Servei extern al ciutadà;

– Sala de Consulta

– Servei de fotocòpies

Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns ·

Escriu-nos, envia'ns imatges

Pujar imatges

En enviar accepte la política de privadesa

Visita'ns, crida'ns

Adreça

C/Julian Ribera nº 24, 46740 Carcaixent

Xarxes Arxiu Reial Sèquia de Carcaixent

On estem