Arxiu Valencià del Disseny
/Av. del Regne de València, 40, 46005 València

Escoles d’Artesans F.C.V.

Desplaçament
Personal: Sofia Vivancos Comes

L'Arxiu Històric de les Escoles d'Artesans és un dels pocs arxius escolars que es conserven. Aquest arxiu és de consulta imprescindible per a conéixer la història d'instrucció popular en territori valencià des de mitjan segle XIX fins als nostres dies. Conserva la documentació original generada per les Escoles des de 1868, any en què es va constituir la Junta d'Artesans fins a l'actualitat.

Fons documentals

L’Arxiu està estructurat en lligalls i en documentació *libraria, principalment manuscrita. Cal destacar entre els seus fons els relacionats amb actes de juntes generals i directives, llibres de matricula, treballs de classe, fotografies, làmines de belles arts,…

Documents més destacats

El fons és documentació acadèmia original. Llibres de matricula, llista de classe, actes, fotografies,…

Serveis i activitats

Informació i consulta: S’assessora l’usuari sobre la seua investigació i sobre els fons documentals i bibliogràfics de l’arxiu que més informació útil li poden proporcionar. També li ho informa sobre els instruments de descripció, les condicions d’accés als fons i els serveis de l’arxiu. Reproducció de documents

Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns ·

Escriu-nos, envia'ns imatges

Pujar imatges

En enviar accepte la política de privadesa

Visita'ns, crida'ns

Adreça

Av. del Regne de València, 40, 46005 València,

On estem