Arxiu Històric del Grau de Castelló
/C/ Marina Espanyola, s/n Centre Cultural La Marina - 12100 Grau de Castelló

Arxiu Històric del Grau de Castelló

Desplaçament
Creat i gestionat per: l’Associació Cultural La Barraca

L’Arxiu Històric del Grau (AHG) es crea per l’Associació Cultural La Barraca per a l’organització i conservació d’un arxiu format per tots aquells elements materials que puguen servir per crear una memòria de la vida i costums del passat del Grau de Castelló.  

Entre els objectius principals de l’AHG estan:

Iniciar la recerca de tots aquells materials, documents, fotografies, etc que formen part del passat del Grau.

Copiar, arxivar i guardar tota la documentació obtinguda amb la creació de l’ARXIU HISTÒRIC DEL GRAU.

Realitzar un arxiu digital de tota la documentació que puga garantir la seua conservació al llarg del temps com a herència per a les generacions futures.

Donar a conèixer la documentació obtinguda mitjançant treballs, llibres, revistes i demés publicacions, promogudes per l’Associació Cultural La Barraca.


Posar a disposició de tots aquells investigadors que ho sol·liciten, tota la documentació arxivada, evitant pèrdues o deterioraments.

L’ARXIU HISTÒRIC DEL GRAU realitzarà una recerca documental del passat del Grau que dividirà en quatre grans seccions:

ARXIU BIBLIOGRÀFIC: Farà un recull de tot tipus de publicacions que tinguen com a principal referent al Grau de Castelló.

ARXIU FOTOGRÀFIC: Farà un recull de fotografies que retraten al Grau, la seua gent, les seues festes, etc.

ARXIU AUDIOVISUAL: Pel·lícules de cine, vídeos, cintes magnetofòniques, etc

ARXIU DOCUMENTAL: Format per documents significatius pel al Grau, retalls de premsa, etc.

Publicacions de La Barraca

Qui era qui al Grau del Segle XX

Els malnoms del Grau de Castelló
Sergio Ferrer de Almenara

 

Este llibre està concebut en forma de diccionari amb un total de 687 malnoms. La primera part del llibre ordena aquestos malnoms alfabèticament amb el nom i cognoms del seu titular (bé el primer que el va portar o aquell que el feu més conegut), incloent més de 220 històries al voltant de l’origen dels malnoms i 180 fotografies d’aquells grauers i graueres que el portaren, bé com a iniciadors o bé com a descendents.

La segona part del llibre llista els malnoms per ordre dels cognoms dels qui els portaren, el que permet una busca molt més senzilla. Completen el llibre una sèrie de textos al voltant dels malnoms, cap a on van els malnoms i un pròleg escrit per Vicent Domènech al voltant dels distints tipus de malnoms que existeixen segons el seu origen. El llibre el tanca un llistat de 19 malnoms dels qui desconeixem el nom i cognoms dels qui els portaren.

 

Presentació del llibre "Qui era qui al Grau del Segle XX

Vídeo

"La torra" de la sardina del Grau de Castelló

Fons documentals

Fotografies, documents, llibres, objectes del Grau del segle XX

Portfolio fotogràfic d'Espanya – núm 23 – Castelló

Descripció: Llibret de 19×14 cm. Conté 16 fotografies de vistes de la ciutat de Castelló i una fotografia del Grau. Una introducció que parla de la provincia de Castelló, un mapa provincial i una relació dels municipis de la provincia indicant els que tenen ferrocaril.
Data de publicació: 1872-1917
Autor: Ceferí Rocafort
Impressió: A. Martín (Barcelona)
Situació AHG: Prèstec.

Galeria de l'Arxiu Històric del Grau de Castelló

Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns ·

Escriu-nos, envia'ns imatges

Pujar imatges

En enviar accepte la política de privadesa

Visita'ns, crida'ns

Adreça

C/ Marina Espanyola, s/n Centre Cultural La Marina - 12100 Grau de Castelló

Xarxes de l'Arxiu Històric del Grau de Castelló

On estem