Arixu Llueca-Juesas d'imatges de Sagunt
/C/ Aviació, 8 46940 Manises

Arxiu Municipal de Manises

Desplaçament
Vicente Masó Talens, Técnic arxiver

Conserva la documentació generada i rebuda per l'Ajuntament de Manises des de febrer de 1937 fins les últimes dades a més a més de diferents font incorporats.
Fons documentals

Ajuntament de Manises
Fons Falange Española i de les JONS
Fons Familiars Casanova Dalfó – Sanchis Causa
Fons Fotogràfic José Gadea
Fons Fotogràfic Carlos Sanchis
Fons Boïl

Documents més destacats

El Fons Boïl

Procedent d’una cessió de la Diputació de València recull documents de l’época senyorial.

Testament de Pedro Boïl Senyor de Manises

Data: 01/01/1321

El fons familiar Casanova Dalfó - Sanchis Causa

En procés de catalogació. Agrupa documents d’interés d’una família burguesa de relevància en la soxcietat valenciana.

Serveis i activitats

Atenció a l'investigador

Creació d'eines de divulgació

Exposicions

Reproducció de documents

Galeria de l'Arxiu Municipal de Manises

Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns ·

Escriu-nos, envia'ns imatges

Pujar imatges

En enviar accepte la política de privadesa

Visita'ns, crida'ns

Adreça

C/ Aviació, 8 46940 Manises

Xarxes Arxiu Municipal de Manises

On estem