Arxiu Municipal Villanueva de Castellón
/Carrer de la Sèquia, 1646270 Castelló, València

Arxiu Municipal Villanueva de Castellón

Desplaçament
Contacte: Ana Martín Sancho

El fons de l'Ajuntament es conserva en prou bones condicions. Ha passat per distintes etapes, encara que en general ha mantingut una política de conservació bona i en diversos moments de la seua història s'han dut a terme tasques de reorganització i catalogació des del segle XVIII fins a l'actualitat, la qual cosa ha permès mantindre una gran quantitat de documentació.

No ha patit grans pèrdues documentals, encara que s'aprecien llacunes en alguns períodes com la Segona República o la
Guerra Civil.

Va ser organitzat durant el segle XVIII per Pere Joan Franco i en la dècada de 1950 per José Martí Soro.

En els anys 80 va ser catalogat gràcies a una beca concedida per la Conselleria de Cultura.

L’arxiver Vicent Ferrer va realitzar catàleg mecanografiat, utilitzat com aferramenta de búsqueda.

Es va adherir al Servei Mancomunat d’Arxiu en 2017 amb 8 mòduls mensuals, actualment ha contractat 16 mòduls mensuals. Dates extremes 1420.

Arxiu Municipal Villanueva de Castellón Arxiu Municipal Villanueva de Castellón Arxiu Municipal Villanueva de Castellón Arxiu Municipal Villanueva de Castellón Arxiu Municipal Villanueva de Castellón Arxiu Municipal Villanueva de Castellón Arxiu Municipal Villanueva de Castellón Arxiu Municipal Villanueva de Castellón Arxiu Municipal Villanueva de Castellón Arxiu Municipal Villanueva de Castellón Arxiu Municipal Villanueva de Castellón Arxiu Municipal Villanueva de Castellón Arxiu Municipal Villanueva de Castellón Arxiu Municipal Villanueva de Castellón

Fons documentals

El fons de l’Ajuntament de Villanueva de Castellón, a pesar de no tindre un volum equiparable a arxius de grans ciutats com Alzira o Xàtiva, conté una riquesa documental res menyspreable i, en algunes sèries, molt superior a la de la resta d’arxius.

El naixement com a vila a finals del segle XVI marca l’inici de la documentació municipal. És cert que per als primers moments la quantia de la informació no és molt abundant. Però la documentació comença a augmentar de volum al llarg dels segles XVI i XVII, encara que no serà fins al segle XVIII quan la documentació comenci a tindre un ventall ampli de temàtiques.

Fons destacats

Podem ressaltar la documentació següent:
– Les actes de govern de l’Ajuntament, en les que es recopilen tots els acords que prenien els membres del govern municipal, una sèrie que s’inicia en 1587 i es prolonga fins a l’actualitat, amb poques llacunes, per mitjà de la qual es pot reconstruir la vida política i social del municipi.
– Una gran quantitat d’ordes impreses provinents de l’Intendent i de Madrid, així com les senderes manuscrites que enviava el Corregidor de Xàtiva, totes elles dins del capítol d’ordes i circulars d’altres autoritats, que s’inicien en 1590 i finalitzen en els últims anys del s. XIX.
– Els expedients generals de reclutament, pràcticament seguits des de 1770, amb algunes informacions complementàries sobre els cossos voluntaris d’inicis del s. XIX.
– Informacions relatives a les aigües de regadiu, tant de la sèquia del Terç o Comú de l’Ènova, com d’algunes complementàries de la sèquia Escalona, així com els padrons de riquesa de les terres del terme municipal.
– Una gran quantitat d’informacions sobre els aspectes econòmics de la vida municipal, des dels arrendaments dels edificis del comú com a botigues o molins, als arbitris, els pressupostos i les
contribucions.
– La documentació corresponent al pòsit municipal, amb informació sobre préstecs als campesins del segle XVIII.
– Documentació de la Batlia ( 1631-1805 ).

Serveis i activitats

  • Serveis de reproducció i de consulta.
Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visita'ns ·

Escriu-nos, envia'ns imatges

Pujar imatges

En enviar accepte la política de privadesa

Visita'ns, crida'ns

Adreça

Carrer de la Sèquia, 16
C.P. 46270 Castelló, València

On estem